Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Organisationsförändring Kommunlantmäteriet - Informationsärende

 •   4

  Namnberedningskommittén

 •   5

  Sammanträdestider 2023

 •   6

  Delårsrapport per den 31 oktober

 •   7

  Luftmätningar - Informationsärende

 •   8

  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

 •   9

  Remiss - Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

 •   10

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Vistlöt 4:1

 •   11

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Skavestad 1:2

 •   12

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Dvärstad 2:13

 •   13

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Flaketorp 2:1

 •   14

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Tostebo 2:4

 •   15

  Föreläggande med vite om att utföra åtgärd på avloppsanläggning - Skränge 6:7

 •   16

  Föreläggande med vite om åtgärder mot tågbuller vid Sjögestad förskola - Sjögestad 13:1

 •   17

  Föreläggande om begränsad användning av förskolegård vid Sjögestad förskola -Sjögestad 13:1

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (5 st) - Glanstad 1:1

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 st) med underjordiskt garage, komplementbyggnad (1 st), murar och plank samt parkering (2 st) - Ellipsen 10

 •   20

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Loglängan 2

 •   21

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - mur - Norrberga 3:41

 •   22

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Nybyggnad av kolonistuga, komplementbyggnad samt rivning av befintlig stuga (V416) - Valla 1:1

 •   23

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Föreningslokal - Isskåpet 3

 •   24

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Dahlian 8

 •   25

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - skyltar - Iglon 4

 •   26

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd industrilokal - Garvaren 1

 •   27

  Tillsyn avseende bristande underhåll - Bankeberg 1:32

 •   28

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Talismanen 20

 •   29

  Inkomna förrättningar

 •   30

  Delegationsbeslut november

 •   31

  Handlingar för kännedom

 •   32

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.