Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport per den 30 november

 •   4

  Bygg- och miljönämndens taxor 2023

 •   5

  Status åtalsanmälan - Staby 7:35 - Informationsärende

 •   6

  Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt och återvinningsverksamhet inom Stjärnorp 1:1 - Svar på remiss

 •   7

  Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - föreläggande om att vidta åtgärd förenat med vite - Rökhålet 1

 •   8

  Förbud mot utsläpp till dagvatten från fordonstvätt och fordonsverkstad förenat med vite - Tägneby 3:3

 •   9

  Föreläggande om uppstädning av fastighet förenat med vite - Rystads-Gärstad 12:6

 •   10

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Kättestad 2:21

 •   11

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Visätter 2:6

 •   12

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Rössla 1:9

 •   13

  Beslut om förbud att tillåta rökning inomhus – Havana aktivitet center -Amatören 1

 •   14

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   15

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   16

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   17

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   18

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   19

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   20

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   21

  Beslut om föreläggande om att bland annat utföra bullerberäkningar

 •   22

  Namnärenden

 •   23

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Stensmålen 1:1

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Flistad 7:1

 •   25

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Skog 1:13

 •   26

  Bygglov för anläggande av parkeringsplatser - 4 st - Skeda-Gatan 1:4

 •   27

  Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage - Kallerstad 1:2

 •   28

  Rivningslov för rivning av komplementbyggnad/klubbhus - Glyttinge 3:15

 •   29

  Tillsyn olovlig åtgärd - Staby 12:44

 •   30

  Tillsyn olovlig åtgärd - Brevduvan 1

 •   31

  Inkomna förrättningar

 •   32

  Delegationsbeslut december

 •   33

  Handlingar för kännedom

 •   34

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.