Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Budget 2019

 •   4

  Månatlig budgetuppföljning

 •   5

  Förslag till halverad bygglovavgift för energisnåla småhus

 •   6

  Namnärenden

 •   7

  Förhandsbesked för 3 stycken enbostadshus

 •   8

  Förhandsbesked för 5 stycken enbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för 1 enbostadshus

 •   10

  Marklov för fällning av två träd

 •   11

  Bygglov för fasadändring med byte av fasadmaterial och fönster samt tilläggsisolering på flerbostadshus

 •   12

  Bygglov i efterhand för murar och trädäck/pool

 •   13

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   14

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   15

  Delegationsbeslut Bmn mars

 •   16

  Handlingar för kännedom

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Kurser och konferenser

 •   19

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.