Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om verksamhetsberättelse 2023

 •   3

  Beslut om tillsynsplan Byggavdelningen 2024

 •   4

  Beslut om tillsynsplan Miljöavdelningen 2024

 •   5

  Beslut om åtgärdskrav enskilt avlopp - förbud förenat med vite - Kullstad 1:3

 •   6

  Beslut om åtgärdskrav enskilt avlopp - förbud förenat med vite - Kullstad 1:4

 •   7

  Beslut om åtgärdskrav enskilt avlopp - förbud förenat med vite - Kullstad 1:5

 •   8

  Beslut om åtgärdskrav enskilt avlopp - förbud förenat med vite - Dömestorp 2:2

 •   9

  Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - carport - Läderbollen 5

 •   10

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt anläggande av mur - Industrin 12

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - förråd - Oboisten 2

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - inte återställt tidsbegränsat lov - Smedstad 1:4

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd, skyltar utanför planlagt område (Chopchop/Jureskogs) - Fjärdingstad 1:7

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - installation av eldstad - Nitskarven 2

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - installation av eldstad - Granhammar 1:1

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - installation av eldstad - Svartmåla 1:101

 •   17

  Verksamhetsinformation

 •   18

  Inkomna förrättningar

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Delegationsbeslut februari

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.