Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om internkontrollprocessen

 •   4

  Tillsynsplan PBL 2021 - Återrapportering av uppdrag - informationsärende

 •   5

  Samråd om avfallsplan 2021 - informationsärende

 •   6

  Förlängd betaltid för avgifter gällande livsmedelstillsyn 2021

 •   7

  Yttrande till Länsstyrelsen om prövotidsutredning för Cloetta Sverige AB

 •   8

  Remiss - SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd

 •   9

  Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler, svar på remiss

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2st) - Örtomta-Ås 7:2

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Sjögestad 20:1

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Spärringe 9:5

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3st) - Tomåla 1:2

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Askeby 1:1

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Knubbelyckan 1:1

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum - Rökmolnet 5

 •   17

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - carport samt anläggande av plank - Ratten 1

 •   18

  Bygglov av säsongskaraktär för pergolamarkis med fällbart tak över uteservering - Ambrosia 6

 •   19

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Nässelblomman 13

 •   20

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd (U548) - Skäggetorp 1:1

 •   21

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Akilles 4

 •   22

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Nyckelordet 5

 •   23

  Inkomna förrättningar

 •   24

  Delegationsbeslut mars

 •   25

  Handlingar för kännedom

 •   26

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.