Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om Kommunlantmäteriets verksamhet

 •   4

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus - Näverluren 10

 •   5

  Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärshus - Juby 13:1

 •   6

  Tillsyn plank (sanktionsavgift) - Ambrosia 6

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i efterhand - Rystad-Gärstad 3.12

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus - Gunnarstorp 4:1

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus – Kungsbro 1:770

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Västerlösa 1:22

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus - Kullersbro 2:9

 •   12

  Tillsyn - byggsanktionsavgift - Sjögestad 13:1

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus - Persbo 1:1

 •   14

  Internkontrollanternas punkter 2019

 •   15

  Delegationsbeslut augusti

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Handlingar för kännedom

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.