Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Vägledning för skyltar i Linköpings kommun

 •   4

  Information GDPR

 •   5

  Delårsrapport

 •   6

  Namnärenden

 •   7

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för ramp vid entré samt stoltrapphiss mellan våningsplanen

 •   8

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för breddning av dörrar

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av automatisk dörröppnare till förråd

 •   10

  Ansökan om utdömande av vite

 •   11

  Planerad tillsyn - Uppföljning av förbud med vite

 •   12

  Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden över Naturvårdsprogram och handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun

 •   13

  Yttrande remiss Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

 •   14

  Yttrande remiss BBR-Avsnitt 1,5,6 o 9

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa samt inredning av vind

 •   16

  Bygglov i efterhand för tillbyggnad av garage

 •   17

  Bygglov i efterhand för upplag

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage och stall

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   20

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   21

  Tillsyn - rättelseföreläggande förenat med vite

 •   22

  Bygglov för ändrad användning av bostadsbyggnad till uthyrning korttidsboende

 •   23

  Bygglov för skyltanordning, 1 st skylt (Konsten gör livet större än konsten)

 •   24

  Bygglov för stödmur

 •   25

  Delegationsbeslut

 •   26

  Handlingar för kännedom

 •   27

  Inkomna förrättningar

 •   28

  Kurser och konferenser

 •   29

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.