Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Månadsrapport per den 31 maj

 •   3

  Beslut om aktualitetsprövning av styrdokument

 •   4

  Beslut om riktlinje för namnberedningsfrågor

 •   5

  Beslut om yttrande gällande Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030, remittering

 •   6

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Rågårda 1:2

 •   7

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med solpaneler på tak och anläggande av stödmurar samt parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga - Hockeyklubban 2

 •   8

  Beslut om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasad takterrass - Ombudsmannen 49

 •   9

  Beslut om bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus samt rivning - Alguvi 10:1

 •   10

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - nybyggnad av fritidshus samt rivning - Alguvi 10:1

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Absalon 23

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende bristande underhåll - Bankeberg 1:32

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Stensätter 1:66

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd industrilokaler - startat utan startbesked - Glasbiten 2

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - hunddagis - Kättaren 6

 •   16

  Beslut om åtgärdsföreläggande gällande tillsyn avseende enkelt avhjälpta hinder - Dynamon 4

 •   17

  Information om lägesbild gällande bostadsanpassning

 •   18

  Verksamhetsinformation

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Delegationsbeslut juni

 •   21

  Handlingar för kännedom

 •   22

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.