Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Verksamhetsberättelse 2017 - Bokslut

 •   4

  Information om utsortering av avfall på livsmedelsverksamheter

 •   5

  Namnärenden

 •   6

  Remiss om nytt idrottspolitiskt program för Linköpings kommun

 •   7

  Remiss Näringsdepartementet ”Boverkets rapport: En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)

 •   8

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för uppsättning av väggpanel och två hyllor för TV i sökandes sovrum

 •   9

  Tidsbegränsat bygglov för bodetablering

 •   10

  Bygglov för fasadändring - konstverk på fasad

 •   11

  Tidsbegränsat bygglov för 4 parkeringsplatser

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   14

  Bygglov för fasadändring

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd (3 tomter) samt parkeringsplats för samåkning

 •   16

  Bygglov för nytt bostadshus samt garage

 •   17

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   18

  Tillsyn – sanktionsavgift

 •   19

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   20

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   21

  Studieresa

 •   22

  Delegationsbeslut

 •   23

  Handlingar för kännedom

 •   24

  Inkomna förrättningar

 •   25

  Kurser och konferenser

 •   26

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.