Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om starter av detaljplaner 2023, status planorientering och pågående planer

 •   4

  Beslut om revidering av delegationsordning

 •   5

  Information om och nulägesrapport gällande Staby 7:35

 •   6

  Beslut om plan för tillsyn av enskilda avlopp

 •   7

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Kättstorp 5:7

 •   8

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus - Duseborg 1:2

 •   9

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Rystads-Torp 2:4

 •   10

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd (rättelseföreläggande) - Bärstadskogen 1:39

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Tulpanen 16

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd (sanktionsavgift) - Rödhaken 3

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad - Näsby 5:2

 •   14

  Beslut om verksamhetsberättelse 2022

 •   15

  Information om återrapportering Lokal Operativ Samverkan (LOS)

 •   16

  Information om reviderad internbudget 2023

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Inkomna förrättningar

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Delegationsbeslut februari

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.