Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Val av ombud till Råd för funktionhinder och delaktighet

 •   3

  Information - på gång på bygglovskontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet

 •   4

  Delegationsbeslut maj

 •   5

  Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2017

 •   6

  Remiss Boverket

 •   7

  Strandskyddsdispens för brygganläggning samt plank

 •   8

  Ändring i lov, takfärg

 •   9

  Bygglov i efterhand för plank och avslag för bygglov i efterhand för förråd

 •   10

  Tillsyn - byggsanktionsavgift för plank och föreläggande om rivning av förråd

 •   11

  Bygglov för tillbyggnad av bilhall

 •   12

  Marklov för fällning av träd

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av vårdboende för ungdomar samt anläggande av p-platser

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus/radhus, förråd och anläggande av p-platser

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av 5 stycken enbostadshus

 •   16

  Tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av fritidshus

 •   17

  Tillsyn – byggsanktionsavgift för förråd och skärmtak

 •   18

  Bygglov för digitala skyltanordningar - Trädgårdstorget

 •   19

  Bygglov för digitala skyltanordningar - Gågatan - Nygatan

 •   20

  Bygglov för digitala skyltanordningar - Lilla torget

 •   21

  Nybyggnad av idrottshall till skola

 •   22

  Inkomna förrättningar

 •   23

  Handlingar för kännedom

 •   24

  Kurser och konferenser

 •   25

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.