Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Budgetförslag 2019

 •   4

  Månadsrapport

 •   5

  Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor

 •   6

  Yttrande över ansökan om miljöfarlig verksamhet

 •   7

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten

 •   8

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för anpassning av toalettstolar

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 2 ramper, borttagning av trösklar och uppsättning av stödhandtag

 •   10

  Yttrande Remiss till Boverket avseende EKS 11

 •   11

  Startbesked för invändig planlösningsändring, ventilation samt brandskyddsåtgärder

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av stall

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa samt inredning av vind

 •   17

  Bygglov för räddningsstation och mast

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   22

  Strandskyddsdispens i efterhand för upphörande av spång och brygga

 •   23

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt flerbostadshus

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt flerbostadshus

 •   25

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   26

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   27

  Tillsyn - Föreläggande om rättelse

 •   28

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal för handel med skrymmande varor, ej livsmedel, till godisbutik

 •   29

  Bygglov för nybyggnad av toalett, rivning av befintlig toalett

 •   30

  Delegationsbeslut

 •   31

  Handlingar för kännedom

 •   32

  Inkomna förrättningar

 •   33

  Kurser och konferenser

 •   34

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.