Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om miljökontorets verksamhet

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Milltorp 1:14

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - Ritkolet 3

 •   6

  Bygglov för väsentlig ändring av skylt - Prispallen 1

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Industrifastigheten 3

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt uppförande av mur - Industrifastigheten 1

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (Generationsboende) - Dömestorp 2:3

 •   10

  Bygglov för två stycken digitala skyltar och tre stycken analoga reklamvitriner - Automaten 11

 •   11

  Remiss - Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

 •   12

  Månadsrapport

 •   13

  Internbudget 2020, plan för 2021-2023

 •   14

  Sammanträdestider 2020

 •   15

  Delegationsbeslut oktober

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Handlingar för kännedom

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.