Hoppa över navigering
 •   1

  Information på gång Bygglovkontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   2

  Information om ordförandebeslut - Beslut om åtgärdskrav med vite

 •   3

  Information om ordförandebeslut, Rivningslov för rivning av industrilokaler

 •   4

  Information om ordförandebeslut, Badhuset 5

 •   5

  Information om Rivning Badhuset 15

 •   6

  Motion - Enklare byggregler på landsbygden

 •   7

  Remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag

 •   8

  Remiss Åtgärdsprogram buller

 •   9

  Månatlig budgetuppföljning juli

 •   10

  Rivningslov för rivning av förråd

 •   11

  Tillsyn, byggsanktionsavgift för digital skylt Domkyrkan

 •   12

  Bygglov för digital skylt Domkyrkan

 •   13

  Bygglov för plank

 •   14

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   15

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   18

  Strandskyddsdispens för utökning av brygga, trädäck, staket/stängsel och stensättning

 •   19

  Bygglov i efterhand för ändrad användning av stall till ridskoleverksamhet samt nybyggnad av stall och garage/foderutrymme samt parkeringsplats

 •   20

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   21

  Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank - lov i efterhand

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av verkstad, tillbyggnad av befintlig verkstad samt rivning av del av befintlig verkstad och förråd

 •   23

  Bygglov för ändrad användning av komplementesbyggnad till bostäder

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   25

  Byggsanktionsavgift

 •   26

  Rättelseföreläggande med vite

 •   27

  Förhandsbesked

 •   28

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   29

  Förhandsbesked för nybyggnad av stall

 •   30

  Bygglov för tillbyggnad av maskinhall med carport/vedbod

 •   31

  Delegationsbeslut

 •   32

  Handlingar för kännedom

 •   33

  Inkomna förrättningar

 •   34

  Kurser och konferenser

 •   35

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.