Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  SKR Insikt 2020 - Prognos NKI (nöjd-kund-index)

 •   4

  Bokslut 2020

 •   5

  Återkoppling nämndens mål och MoS verksamhetsplan 2021 med anledning av fortsatt covid-19-påverkan - Informationsärende

 •   6

  Informationshanteringsplan

 •   7

  Tillsynsplan PBL 2021

 •   8

  Yttrande till Naturvårdsverket om vägledning för BAT-slutsatser inom livsmedel-, dryckes- och mjölkindustrin

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Rappestad 7:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Åsdymlingen 7:1

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hackstad 4:1

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Lindtorp 1:1

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (2 st) - Snavelund 1:6

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus - Flemma 2:1

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig rivning - Mekanikern 22

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - nybyggnad av tvåbostadshus och gäststuga - Blackebo 1:2

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - fasadändring - Karlemåla och Kyrkön 1:28

 •   18

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - anläggande av parkeringsplatser - Ljungs Tegelbruk 2:1

 •   19

  Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck, häck och strandskoning - i efterhand - Landeryd 6:20 och Landeryd 6:2

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Delegationsbeslut februari

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.