Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport per den 31 juli

 •   4

  Remiss för yttrande - Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

 •   5

  Remiss för yttrande - Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

 •   6

  Yttrande - Strandskyddsdispens för markåtgärder i efterhand - Eda 1:1 och 1:11

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokaler - Heda 1:9

 •   8

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Assyrien 2

 •   9

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Dryckeshornet 9

 •   10

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Bajonetten 18

 •   11

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Lagerkransen 1

 •   12

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Abisko 2

 •   13

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Dynamon 1

 •   14

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Baggen 33

 •   15

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Lianen 3

 •   16

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Guldfisken 9

 •   17

  Tidsbegränsat bygglov för fasadändring - konstverk på fasad - Grodan 2

 •   18

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - uterum - Rystads-Gärstad 3:27

 •   19

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - eldstad - Roboten 2

 •   20

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - skyltar - Apoteket 9

 •   21

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - ändrad användning från butik till restaurang, ändrad planlösning, ändrat brandskydd - Dykaren 14

 •   22

  Inkomna förrättningar

 •   23

  Kurser och konferenser

 •   24

  Delegationsbeslut augusti

 •   25

  Handlingar för kännedom

 •   26

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.