Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Miljökontoret, Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Internkontrollplan 2018

 •   4

  Beslut om nämndens taxor

 •   5

  Tillsynsplan 2018

 •   6

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss

 •   7

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för större kyl och frys

 •   8

  Strandskyddsdispens för brygga

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd

 •   10

  Ansökan om ändring i lov

 •   11

  Bygglov för fasadändring

 •   12

  Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och upplag

 •   13

  Tillsyn - påförande av sanktionsavgift

 •   14

  Sanktionsavgift för altandäck och plank

 •   15

  Tillsyn - bygglov i efterhand för uterum, föreläggande om återställande med vite

 •   16

  Tillsyn - sanktionsavgift för skylt

 •   17

  Delegationsbeslut

 •   18

  Handlingar för kännedom

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Kurser och konferenser

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.