Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Justeringar i delegationsordningen

 •   4

  Månadsrapport per den 31 maj 2020

 •   5

  Motion (MP) - Planera för hund

 •   6

  Namnärende: Namnsättning av gator och skola i detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)

 •   7

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Mosshult 2:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Sundsmåla 1:1

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Tomåla 1:6

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Göstorp 1:2

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Björkeberg 1:1

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Vists-Hovetorp 7:1

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Vists-Hovetorp 7:1

 •   14

  Tillsyn - byggsanktionsavgift - Alguvi 8:1

 •   15

  Tillsyn – byggsanktionsavgift - Raststugan 3

 •   16

  Tillsyn – olovlig byggnation - Håckla 4:2 mfl

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Eolus 1

 •   18

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Tallspinnaren 11

 •   19

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Ostbrickan 2

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Kurser och konferenser

 •   22

  Delegationsbeslut juni

 •   23

  Handlingar för kännedom

 •   24

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.