Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  SKR Insikt 2020 - NKI - Informationsärende

 •   4

  Månadsrapport per den 30 april

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1 st) och verksamhetsbyggnad (1 st) - Staby 7:35

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Veda 1:7, Dottersätter 1:1

 •   7

  Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad till handelslokal/café, nybyggnad av miljöhus, tillbyggnad av bostads- och handelshus samt anläggande av parkeringsplatser (3 st) - Malfors 2:77

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av pumphus och torn (fjärrvärmeanläggning) samt anläggande av stödmur - Lambohov 2:16

 •   9

  Bygglov för skyltanordning - 1 styck (Brödernas) - Dahlian 20

 •   10

  Bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad - Bärstadskogen 1:39

 •   11

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning - Vistlöt 3:2

 •   12

  Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnad - Kallerstad 1:2

 •   13

  Rivningslov för rivning av enbostadshus (2 st) samt komplementbyggnader - Ramshäll 1:2

 •   14

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Valla 1:1

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Glaskulan 11

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Staby 7:6

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Oljebrunnen 9

 •   18

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Eggeby 1:8

 •   19

  Fyllnadsval - ersättare i Råd för funktionshinder och delaktighet

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Delegationsbeslut maj

 •   22

  Handligar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.