Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Miljökontoret, Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Information projektredovisning tillsyn på verksamheter som sprider växtskyddsmedel

 •   4

  Information redovisning av läget gällande tillsyn enskilda avlopp

 •   5

  Uppföljning av internkontrollplan 2017

 •   6

  Internbudget 2018

 •   7

  Delårsrapport oktober 2017

 •   8

  Information om vägplan för väg 35 - Ansökan om undantag av bygglovsplikt

 •   9

  Föreläggande med vite om åtgärd av avloppsanläggning

 •   10

  Föreläggande med vite att täta gödselplatta

 •   11

  Namnärenden

 •   12

  Bygglov för carportar

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering och uppförande av mur

 •   14

  Strandskyddsdispens i efterhand för 2 bryggor och 1 bastuflotte

 •   15

  Bygglov i efterhand för plank

 •   16

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   17

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   18

  Tillsyn – föreläggande om att ta ner häcken till en höjd på högst 0,8 m i sikttriangeln i korsningen

 •   19

  Tillsyn – byggsanktionsavgift för fasadändring

 •   20

  Tillsyn – byggsanktionsavgift för inglasning av balkong/skärmtak

 •   21

  Bygglov för inglasning av balkong/skärmtak

 •   22

  Bygglov för tillbyggnad med uterum

 •   23

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, radhus

 •   24

  Markis över uteservering

 •   25

  Förhandsbesked för två enbostadshus

 •   26

  Förhandsbesked för två enbostadshus

 •   27

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus

 •   28

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   29

  Delegationsbeslut

 •   30

  Handlingar för kännedom

 •   32

  Inkomna förrättningar

 •   33

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.