Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport per den 30 november

 •   4

  Uppräkning taxor

 •   5

  Förslag till utdömande av vite - Arnebo 4:1

 •   6

  Namnärende: Namnsättning av gata i Vikingstad

 •   7

  Information områdesbestämmelser

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (2 st) - Slycke 3:8

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (2 st) - Slycke 6:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Flistads-Grönlund 1:17

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3st) - Vårdnäs-Björkeberg 1:1

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5st) - Hargs - Mörby 3:10

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus - återuppbyggnad - Härna 20:45

 •   14

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus - Bankeberg 11:249

 •   15

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus - Osterian 41

 •   16

  Bygglov för ändrad användning del av ekonomibyggnad till festlokal samt anläggande av parkeringsplatser - Spärringe 10:3

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av parkcafé - Industrin 15

 •   18

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad - Rist 1:18

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - uterum - Brokind 1:76

 •   20

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd – tillbyggnad - Lodbössan 7

 •   21

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Lagtolkaren 12

 •   22

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Näsby 5:9

 •   23

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - skärmtak och uterum - Regndroppen 6

 •   24

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Täppan 2, Täppan 3

 •   25

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Odalbygden 5

 •   26

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Akilles 8

 •   27

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Olofstorp 1:42

 •   28

  Epåletten 12 HIN-ärende Inventering HIN-ärende

 •   29

  Inkomna förrättningar

 •   30

  Delegationsbeslut december

 •   31

  Kurser och konferenser

 •   32

  Handlingar för kännedom

 •   33

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.