Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Uppföljning av bostadsbyggande och byggande på landsbygden och i småorterna 2021 - informationsärende

 •   4

  Förändrade månadsrapporter från och med mars 2022 - Informationsärende

 •   5

  Bokslut, verksamhetsberättelse, internkontrollrapport, uppföljning av verksamhetsplan 2021

 •   6

  Revision Länsstyrelsen - Beslut om åtgärdsplan

 •   7

  Iordningställande av fastighet med dumpade avfallsmassor - Staby 7:35

 •   8

  Ansökan om utdömande av vite - Vistlöt 4:1

 •   9

  Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten - Arnebo 4:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Rappestad 6:1

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Nykils-Uggletorp 1:1

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 st) samt anläggande av murar - Industriroboten 2

 •   13

  Bygglov för ändrad användning av lagerlokaler till festlokal - Bjärby 1:33

 •   14

  Bygglov för ändrad användning av restaurang och bostad till skola (åk 7-9) - Brevduvan 1

 •   15

  Bygglov för anläggande av parkeringsplats - Ljung 1:6

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - byggbodar - Kungsbro 1:447

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut februari

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.