Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information på gång Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Månatlig budgetuppföljning

 •   4

  Yttrande angående ny skötselplan och reviderade föreskrifter för naturreservatet Tinnerö Eklandskap

 •   5

  Ansökan i miljömål (M 1168-18), omprövning av vattenhushållningsbestämmelser för Roxen

 •   6

  Remiss: Ändring av industriutsläppsförordningen för BAT-slutsatser

 •   7

  Namnärenden

 •   8

  Rivningslov för rivning av ridhus och stall

 •   9

  Bygglov för mast och teknikbod

 •   10

  Bygglov för plank och trädäck

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

 •   12

  Förhandsbesked för ett enbostadshus

 •   13

  Förhandsbesked för nyb av ett enbostadshus

 •   14

  Förhandsbesked för 3 enbostadshus

 •   15

  Fasadändring - sanktionsavgift

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av förråd

 •   17

  Bygglov för ändrad användning från kontor/butik till tandklinik

 •   18

  Bygglov för ändrad användning av skola till bostäder

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av parkeringshus

 •   20

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/ handel till skola (högstadieskola)

 •   21

  Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

 •   22

  Bygglov för mur/stödmur

 •   23

  Bygglov i efterhand för fasadändring av tvåbostadshus – installation av solcellspaneler på taket

 •   24

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus

 •   25

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   26

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   27

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   28

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   29

  Bygglov i efterhand för mur

 •   30

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   31

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   32

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   33

  Delegationsbeslut

 •   34

  Handlingar för kännedom

 •   35

  Inkomna förrättningar

 •   36

  Kurser och konferenser

 •   37

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.