Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Småhus/småhustomter - Informationsärende

 •   4

  Digital omvärld - Digital verksamhetsplattform - Informationsärende

 •   5

  Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 - Informationsärende

 •   6

  Månadsrapport per den 31 maj

 •   7

  Remiss, vägledning smittspårning vid objektsburen smitta (Folkhälsomyndigheten) - Informationsärende

 •   8

  Beslut om föreläggande att åtgärda avvikelser mot livsmedelslagstiftningen

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Juby 1:6

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Fågelberg 4:2

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Rappestad 4:8

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Äleby 1:8

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Vårdsberg 3:4

 •   14

  Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av takterrass - Ekorren 35

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av maskinhall och tillbyggnad av verkstad - Gällstad 1:157

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - fasadändring - Arkitekten 8

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut juni

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.