Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Information om Troman politiker

 •   3

  Beslut om månadsrapport per den 29 februari

 •   4

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Landeryds-Månestad 7:21

 •   5

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Blackebo 1:5

 •   6

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Blackebo 1:6

 •   7

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Smacka 1:6

 •   8

  Beslut om föreläggande med vite om byte av fosforfilter - Alviken 4:13

 •   9

  Begäran om yttrande - Motion (LL) - 50% rabatt på bygglovtaxa för ideella verksamheter

 •   10

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1 st) - Rystads-Torp 2:4

 •   11

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (1 st) - Staby 7:35

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - rivning - Äleby 1:12

 •   13

  Verksamhetsinformation

 •   14

  Kurser, konferenser

 •   15

  Inkomna förrättningar

 •   16

  Delegationsbeslut mars

 •   17

  Handlingar för kännedom

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.