Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om gruppledares närvaro vid nämndsammanträden

 •   3

  Information om månadsrapport per den 30 april

 •   4

  Beslut om namnärenden

 •   5

  Beslut om remiss - Åtgärdsprogram för partiklar, PM10 2024-2030, yttrande till samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Skaggebo 1:1

 •   7

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Marås 3:2

 •   8

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av verkstad (2 st), skärmtak för fordon, förråd samt parkeringsplatser - Malmen 2:7

 •   9

  Beslut om bygglov för nybyggnad av lager/logistikbyggnad, komplementbyggnader (2 st) samt parkeringsplatser - Tannefors 1:107

 •   10

  Beslut om bygglov för anläggande av parkeringsplats i efterhand (2 st) - Dolken 9

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad samt komplementbyggnad - Näsby 5:20

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - förråd - Obligationen 1

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - inte återställt tidsbegränsat lov - Badhuset 14

 •   14

  Beslut om ändrat datum för bygg- och miljönämnden i augusti

 •   15

  Verksamhetsinformation

 •   16

  Kurser och konferenser

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut maj

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.