Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport per den 31 juli

 •   4

  Ny lagstiftning material i kontakt med livsmedel (FCM) - Informationsärende

 •   5

  Efterdebitering inom livsmedelskontrollen - Uppdrag till förvaltningen

 •   6

  Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Kolbyttemon 1:3

 •   7

  Uppföljande kontroll - Ansökan om utdömande av vite - Basfiolen 4

 •   8

  Remiss - Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Stämna 3:4

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Stämna 2:1

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Frackstad 4:1

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Tift 16:2

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (3 st) - Kapperstad 11:2

 •   14

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad av garage med förråd - Bankeberg 11:324

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Härna 13:3

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Delegationsbeslut augusti

 •   18

  Kurser och konferenser

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.