Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  DigiGrow – informationsärende

 •   4

  Internbudgetprocess - informationsärende

 •   5

  Delårsrapport per den 31 mars 2020

 •   6

  Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun, antagande

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Gunnarstorp 4:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Gustad 3:6

 •   9

  Bygglov för tillbyggnad av skola, rivningslov för teknikbyggnad och marklov för trädfällning - Akropolis 2

 •   10

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd, eldstad - Hamra 1:46

 •   11

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Rydsätter 1:12

 •   12

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd, mur - Björkö 3:15

 •   13

  Nämndinitiativ från Gunnar Gustafsson (MP) - Uppdrag till Miljökontoret med anledning av Corona-pandemin

 •   14

  Inkomna förrättningar

 •   15

  Kurser och konferenser

 •   16

  Delegationsbeslut mars

 •   17

  Handlingar för kännedom

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.