Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Information om internkontroll

 •   3

  Beslut om månadsrapport per den 30 november

 •   4

  Beslut om bygg- och miljönämndens taxor 2024 - indexuppräkning

 •   5

  Information om plan för förorenade områden 2023-2025

 •   6

  Beslut om yttrande - Remiss Linköping kommuns avfallsföreskrifter

 •   7

  Beslut om yttrande - Remiss Linköping kommuns åtgärdsprogram buller 2024-2029

 •   8

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Tift 16:2

 •   9

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Nåldynan 4

 •   10

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - lagerbyggnad, skärmtak - Ryckelösa 6:2

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad - Örminge 1:7

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Östgöta Mobilkranar) - Hallstra 1:6

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (R Lift och maskinuthyrning) - Hallstra 1:6

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Markis) - Hallstra 1:6

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Stockholm Skavsta/Ratsit) - Markeby 1:17

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Ryds Bilglas) - Markeby 1:17

 •   17

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Energikontroll IVT/Maskinia/Enwell) - Markeby 1:17

 •   18

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (BESIKTA/Vallsjö/MTSAB) - Fröstad 1:1

 •   19

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (BESIKTA/Alltransport) - Sålla 1:11

 •   20

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Maskinia) - Sålla 1:11

 •   21

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Burger King) - Linköping-Säby 1:1

 •   22

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Brandexperten) - Gillberga 6:1

 •   23

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skyltar - Elektriciteten 2

 •   24

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Boklådan 8

 •   25

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Dahlian 20

 •   26

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Dalmasen 1

 •   27

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Decimalen 17

 •   28

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Dykaren 12

 •   29

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt - Däckeln 3

 •   30

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - eldstad - Örberga 2:1

 •   31

  Beslut om tillsyn avseende HIN - Druvan 23

 •   32

  Beslut om tillsyn avseende HIN - Vagnhallen 6 (Kärnavägen 4)

 •   33

  Verksamhetsinformation

 •   34

  Inkomna förrättningar

 •   35

  Delegationsbeslut december

 •   36

  Handlingar för kännedom

 •   37

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.