Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Besök av revisorerna

 •   3

  Information - på gång på bygglovskontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet

 •   4

  Solenergi i stadsmiljö – en vägledning, förslag till revidering

 •   5

  Förslag till revidering av riktlinjer - Solceller i staden

 •   6

  Delegationsbeslut juni

 •   7

  Attestbehörighet KLM

 •   8

  Namnärende

 •   9

  Remiss - SNVs redovisning av två regeringsuppdrag

 •   10

  Upphävande av riktlinjer för fordonstvätt

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av garage

 •   12

  Tillsyn – byggsanktionsavgift

 •   13

  Tillsyn – byggsanktionsavgift

 •   14

  Allaktivitetshus i Skäggetorp

 •   15

  Fasadändring - konstverk

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av skola

 •   17

  Tillsyn – byggsanktionsavgift

 •   18

  Tillsyn – föreläggande om rättelse förenat med vite

 •   19

  Rivningslov för rivning av enbostadshus

 •   20

  Bygglov för enbostadshus och garage

 •   21

  Tillsyn - föreläggande

 •   22

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   23

  Strandskyddsdispens

 •   24

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   25

  Nybyggnad av förskola

 •   26

  Handlingar för kännedom

 •   27

  Inkomna förrättningar

 •   28

  Kurser och konferenser

 •   29

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.