Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Uppföljning av Miljökontorets verksamhet - Informationsärende

 •   4

  Delårsrapport per den 31 augusti 2021

 •   5

  Revidering av delegationsordning

 •   6

  Yttrande över remiss avseende Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Håckerstad 6:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (2 st) - Kaga-Gerstorp 1:11

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Persbo 1:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (3 st) - Göstad 4:7

 •   11

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad - Navbandet 1

 •   12

  Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring - Tapeten 1

 •   13

  Bygglov för skyltanordning - Disponenten 2 (2 st, Clear Channel)

 •   14

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Risskörden 6

 •   15

  Inkomna förrättningar

 •   16

  Delegationsbeslut september

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Handlingar för kännedom

 •   19

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.