Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Orlunda 11:1

 •   4

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Alguvi 7:4

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Vreta Klosters Berg 8:5

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (10 st) - Saxtorp 3:1

 •   7

  Bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad - Oxelträdet 13

 •   8

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - mur och plank - Kungsbro 1:780

 •   9

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - markis - Braxen 20

 •   10

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - anmälningspliktigt underhåll - Idrottsplutonen 1

 •   11

  Tillsyn avseende dispenspliktig åtgärd - markåtgärder, brygga m.m. - Hugnebo 1:4

 •   12

  Tillsyn avseende OVK - Decimalen 14

 •   13

  Valärenden

 •   14

  Inkomna förrättningar

 •   15

  Kurser och konferenser

 •   16

  Handlingar för kännedom

 •   17

  Delegationsbeslut januari

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.