Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information om Ostlänken

 •   3

  Information ny tobakslag

 •   4

  Information lantbruksfilm

 •   5

  Delårsrapport april

 •   6

  Yttrande över ansökan om tillfällig ändring av villkor i tillstånd –Hjulsbro Steel AB - Nylonstrumpan 1

 •   7

  Tillsynsplan PBL 2019

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage - Ikonen 3

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av simhall - Innerstaden 1:11, Innerstaden 1:12

 •   10

  Tillsyn - sanktionsavgift - Doppingen 14

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Industribyggnaden 1

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Industribyggnaden 2

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus - Lårbo 8:1

 •   14

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum i efterhand - Kungsbro 1:78

 •   15

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus - Räkneläran 47

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av kontor - Badhuset 15

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Krångestad 17:1

 •   18

  Tillsyn – Sanktionsavgift - Staby 7:42

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus - Åsdymlingen 5:3

 •   20

  Tillsyn avseende OVK i flerbostadshus - Nickelmalmen 1

 •   21

  Strandskyddsdispens för markåtgärder i efterhand - Eda 1:1 och 1:11

 •   22

  Beslut om delegering till BLK att bevilja ansökningar om nybyggnad av kedjehus - Norrberga 3:45-3:82

 •   23

  Inkomna förrättnignar

 •   24

  Handlingar för kännedom

 •   25

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.