Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Information om Kommunlantmäteriets verksamhet, del 2

 •   4

  Internbudget 2020, plan för 2021-2023 - informationsärende

 •   5

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Norrberga 1:253

 •   6

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Ostkanten 1

 •   7

  Förhandsbesked för fyra enbostadshus - Fålåsa 2:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Dottersätter 1:1

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader - Dala 1:1

 •   10

  Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/restaurang med loungedel - Ingefäran 1

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av förrådstält - Passaren 3

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport - Tangenten 1

 •   13

  Rättegångsfullmakt

 •   14

  Delegationsbeslut september

 •   15

  Delårsrapport

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Handlingar för kännedom

 •   19

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.