Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Information om resultat gällande Nöjd-kund-index (NKI) och Nöjd-upphandlings-index (NUI)

 •   3

  Information om månadsrapport per den 31 maj

 •   4

  Beslut om föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter - Ljungs Tegelbruk 2:1

 •   5

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Vårdnäs-Ås 1:2

 •   6

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Skog 2:15

 •   7

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Krångestad 17:7

 •   8

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Krångestad 17:8

 •   9

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Krångestad 17:9

 •   10

  Beslut om bygglov för nybyggnad av LSS-boende (gruppboende), miljöhus, komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser (4 st) - Vårdsbergs-Ånestad 1:33

 •   11

  Beslut om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor - Kapellet 4

 •   12

  Beslut om bygglov för ändrad användning av gäststuga till bostad - i efterhand- Norrängen 1:51

 •   13

  Beslut om rivningslov för enbostadshus - Servitören 4

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - cykelförrådsbyggnader - Ostduken 5

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende dispenspliktig åtgärd - markuppfyllnad - Gälstad 1:31

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Östgöta Mobilkranar) - Hallstra 1:6

 •   17

  Beslut om tillsyn avseende skylt utanför planlagt område (Markis) - Hallstra 1:6

 •   18

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skylt utanför planlagt område (R Lift och maskinuthyrning) - Hallstra 1:6

 •   19

  Verksamhetsinformation

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Delegationsbeslut juni

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.