Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Uggeltorp 1:1

 •   4

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Törnevalla-Överby 1:3

 •   5

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Örtomta-Sörby 2:4

 •   6

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Örtomta-Sörby 2:4

 •   7

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Vistlöt 4:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Särstad 8:1

 •   9

  Tillsyn – rivning av carport - Tangenten 1

 •   10

  Tillsyn – olovligt uppförd komplementbyggnad (rättelseföreläggande) - Isstadion 4

 •   11

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - fällning av träd - Iliaden 1

 •   12

  Tillsyn - olovlig tillbyggnad av enbostadshus med uterum och anläggande av mur - Rymdvågen 33

 •   13

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus byte av takkulör - Västerlösa 15:19

 •   14

  Tillsyn - tillbyggnad samt ändrad användning av industrilokaler - Garvaren 1

 •   15

  Justeringar i delegationsordningen

 •   16

  Taxor – index 2020

 •   17

  Månadsrapport

 •   18

  Internkontrollplan 2020, revidering

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Delegationsbeslut december

 •   21

  Handlingar för kännedom

 •   22

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.