Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Revidering av delegationsordning

 •   4

  Månadsrapport - Informationsärende

 •   5

  Revisionsrapport - Informationsärende

 •   6

  Informationsägare för bygg- och miljönämnden - Informationsärende

 •   7

  Återrapportering LOS

 •   8

  Efterdebitering inom livsmedelskontrollen, nuläge - Informationsärende

 •   9

  Information om energitillsyn och inriktningsbeslut

 •   10

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Lilla Tollstad 3:5

 •   11

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Tägneby 3:3

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hargs Prästgård 3:3

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av hunddagis - Kaga-Gerstorp 1:11

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Vårdsbergs-Ånestad 1:2

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad - Vårdsbergs-Ånestad 1:2 (1:28)

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Trasten 10

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage - Mellanbränninge 1:8

 •   18

  Bygglov för anläggande av parkeringsplatser - Vinberget 1, Vinkännaren 1

 •   19

  Bygglov för anläggande av transformatorstationer (26 st) samt mottagningsstation (1 st) - Solcellspark - Stora Sjögestad 21:1

 •   20

  Tillsyn olovlig åtgärd - Talismanen 12

 •   21

  Valärende

 •   22

  Inkomna förrättningar

 •   23

  Kurser och konferenser

 •   24

  Delegationsbeslut mars

 •   25

  Handlingar för kännedom

 •   26

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.