Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Nöjd kund index (NKI) preliminärt resultat för 2019 - informationsärende

 •   4

  Bokslut 2019

 •   5

  Tillsynsplan PBL 2020

 •   6

  Förhandsbesked för ändrad användning av kiosk till biluthyrning - Hjulsbro 3:7

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus - Slaka-Hag 2:6

 •   8

  Nybyggnad av ett enbostadshus, en carport samt en gäststuga - Kaga-Gerstorp 1:11

 •   9

  Nybyggnad av ett enbostadshus, ett radhus (4 lgh), en carport och parkering - Kaga-Gerstorp 1:11

 •   10

  Nybyggnad av ett enbostadshus, ett radhus (4 lgh), en carport och parkering - Kaga- Gerstorp 1:11

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Industrifastigheten 1

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Industrifastigheten 2

 •   13

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd, sanktionsavgift - Näsby 4:1

 •   14

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd, sanktionsavgift - Himna 11:76

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd, sanktionsavgift - Amasonen 3

 •   16

  Avlopp från bastubyggnad - Kungsbro 1:50

 •   17

  Alorp Ägg förlängd igångsättningstid

 •   18

  Inkomna förrättningar

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Delegationsbeslut februari

 •   21

  Handlingar för kännedom

 •   22

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.