Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om månadsrapport per den 31 juli

 •   3

  Beslut om yttrande över remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien

 •   4

  Beslut om föreläggande med vite om att bortforsla uttjänta fordon och farligt avfall - Äleby 1:6

 •   5

  Beslut om föreläggande förenat med vite om invallning av kemikalier och farligt avfall - Galeasen 8

 •   6

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Blackebo 1:9

 •   7

  Beslut om begäran om anstånd i ärende om föreläggande med vite om åtgärder mot tågbuller vid Sjögestad förskola - Sjögestad 13:1

 •   8

  Beslut om ändring av åtgärdsdatum för föreläggande om begränsad användning av förskolegård vid Sjögestad förskola - Sjögestad13:1

 •   9

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad och stödmurar samt anläggande av parkeringsplatser och insynsskyddande plank - Näsby 5:58

 •   10

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokal för kontor samt anläggande av parkeringar - Näsby 5:58

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - upplag - Smedstad 1:4

 •   12

  Verksamhetsinformation

 •   13

  Kurser och konferenser

 •   14

  Inkomna förrättningar

 •   15

  Delegationsbeslut augusti

 •   16

  Handlingar för kännedom

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.