Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Begäran om övertagande av tillsyn avseende vattenverksamhet, Aska bergtäkt - Aska S:10

 •   4

  Remiss för yttrande angående byggnation av ytterligare en rötkammare vid Nykvarns avloppsreningsverk - Kallerstad 1:51

 •   5

  Yttrande angående ang ansökan om återkallelse av tillstånd – Leca Sverige AB - Rystad-Gärstad 2:61 (fd.12:2)

 •   6

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Arnebo 4:1

 •   7

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Stora Greby 4:1

 •   8

  Namnärende: Namnsättning av park/område i Ljungsbro och skola i Linköping

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Rystads-Tuna 1:3

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus - Sundsholm 4:1

 •   11

  Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till samlingslokal - Garvaren 1

 •   12

  Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till förråd/garage samt tillbyggnad – i efterhand - Alguvi 8:1

 •   13

  Ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola - Anders 8

 •   14

  Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och underjordiskt garage samt anläggande av parkeringar och stödmur ETAPP 3 - Agraffen 4

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus i efterhand - Alguvi 1:7

 •   16

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus - Bjärka-Säby 1:1

 •   17

  Tillsyn avseende strandskydd (föreläggande) - Landeryd 6:2 & Landeryd 6:22

 •   18

  Byggsanktionsavgift - Himna 6:43

 •   19

  Byggsanktionsavgift - Nyckelbenet 26

 •   20

  Byggsanktionsavgift - Vårdsbergs-Ånestad 1:26

 •   21

  Inkomna förrättningar

 •   22

  Kurser och konferenser

 •   23

  Delegationsbeslut mars

 •   24

  Handlingar för kännedom

 •   25

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.