Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Delårsrapport per den 31 oktober

 •   4

  Namnärende

 •   5

  Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

 •   6

  Ny taxa för Kommunlantmäteriets verksamhet

 •   7

  Rivningslov för rivning del av byggnad och bygglov för fasadändring av industrilokaler - Industrin 12, Industrin 11

 •   8

  Nybyggnad av kontor - Industrin 13, Industrin 12

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av servicebyggnad för begravningsverksamhet och carport samt anläggande av p-platser - Gällstad 1:78

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av parkeringshus - Hockeyklubban 1

 •   11

  Bygglov för tillbyggnad av handelslokaler - Decimalen 17

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Trollhagen 1:1

 •   13

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - inredning av ytterligare bostad (3st) - Ljung 1:14

 •   14

  Tillsyn avseende dispenspliktig åtgärd - brygga samt ianspråktagande av mark - Landeryd 6:21 & Landeryd 6:2

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad av enbostadshus - Rökglaset 178

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - byggnation påbörjad utan startbesked - Sjögestad 11:8

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut november

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.