Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Internbudget 2023 med plan för 2024-2028, bygg- och miljönämnden

 •   4

  Månadsrapport per den 30 september

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Roxenbaden 1:27 & 1:26

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Tärnestad 1:9

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av teknikbod och mast - Kallerstad 1:41

 •   8

  Framtidens stadskärna - Informationsärende

 •   9

  Inkomna förrättningar

 •   10

  Delegationsbeslut oktober

 •   11

  Handlingar för kännedom

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.