Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Mutor och jäv - Utbildning

 •   4

  Månadsrapport per den 31 maj

 •   5

  Efterdebitering inom livsmedelskontrollen, nuläge - Informationsärende

 •   6

  Förenkla byggnation på landsbygden utanför detaljplanelagtområde - strategisk utredning, slutredovisning - Informationsärende

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Haddorp 3:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Vårdsbergs-Ånestad 1:23

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Brokind 1:45

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st) - Ryckelösa 2:28

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st)- Skäggestad 6:2

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Hargs-Mörby 3:10

 •   13

  Bygglov för ändrad användning från restaurang och bostad till utbildningslokaler (åk 7-9) - Brevduvan 1

 •   14

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus - Flemma 2:21

 •   15

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Mjölorp 3:5

 •   16

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga samt sjöbod - i efterhand - Norrängen 1:29

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut juni

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.