Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen - informationsärende

 •   4

  Ny taxa för Kommunlantmäteriets verksamhet - informationsärende

 •   5

  Månadsrapport per den 30 september

 •   6

  Internbudget för 2021 med plan för 2022-2024

 •   7

  Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023, yttrande till kommunstyrelsen

 •   8

  Samråd om åtgärdsprogram för kvävedioxid i Linköpings kommun, yttrande till samhällsbyggnadsnämnden

 •   9

  Yttrande över ansökan om ändring av villkor i tillstånd –Hjulsbro Steel AB - Nylonstrumpan 1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage - Tobo 1:15

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av carport - Vimarka 2:8

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och gäststuga – i efterhand - Blackebo 1:2

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och plank samt fasadändring av garagenedfart - Detektiven 19

 •   14

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd – plank - Näversulan 5

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Oljefatet 12

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad - Björkeberg 1:22

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - byggbodar - Vreta Klosters Berg 2:6

 •   18

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd – rättelseföreläggande - Nyckelordet 5

 •   19

  Tillsyn avseende ej utförd åtgärd – prövning inför slutbesked - Staby 8:3, 8:6, 8:7, 8:9, 8:4, 8:5 och 8:8

 •   20

  Sammanträdestider 2021

 •   21

  Inkomna förrättningar

 •   22

  Kurser och konferenser

 •   23

  Delegationsbeslut oktober

 •   24

  Handlingar för kännedom

 •   25

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.