Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om reviderad internbudget 2023

 •   3

  Beslut om revidering av delegationsordning

 •   4

  Beslut om tillsynsplan Miljöavdelningen 2023

 •   5

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Luestad 1:3

 •   6

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Kättestad 1:8

 •   7

  Beslut om föreläggande och förbud med vite avseende hygienisk verksamhet - Agronomen 13

 •   8

  Beslut om föreläggande med vite gällande ventilation - Agronomen 13

 •   9

  Beslut om föreläggande och förbud med vite avseende hygienisk verksamhet - Dunungen 8

 •   10

  Beslut om föreläggande med vite gällande ventilation - Dunungen 8

 •   11

  Beslut om namnärende

 •   12

  Beslut om tillsynsplan Byggavdelningen 2023

 •   13

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st) - Nässjö 1:1

 •   14

  Beslut om bygglov för fasadändring av handelslokaler - ändring i lov - Prispallen 2

 •   15

  Beslut om bygglov för fasadändring av skola - ändring i lov - Vreta Klosters Berg 3:50

 •   16

  Beslut om tidsbegränsat säsongslov för nybyggnad av tält för tillfällig vistelse (3 st) - Kanaljorden 2:1

 •   17

  Beslut om bygglov för anläggande av plank - Tangenten 24

 •   18

  Beslut om rivningslov för rivning av fritidshus - Tannefors 1:101

 •   19

  Beslut om rivningslov för rivning av fritidshus - Tannefors 1:101

 •   20

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad - Oxhagen 2

 •   21

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - komplementbyggnad - Neonlampan 41

 •   22

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - carport - Himna 11:336

 •   23

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - ändrad användning till samlingslokal - Alguvi 8:1

 •   24

  Verksamhetsinformation

 •   25

  Kurser och konferenser

 •   26

  Inkomna förrättningar

 •   27

  Delegationsbeslut mars

 •   28

  Handlingar för kännedom

 •   29

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.