Hoppa över navigering
 •   1

  Informationer på gång på bygglovkontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet

 •   2

  Remissyttrande om förslag till vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

 •   3

  Föreläggande med vite

 •   4

  Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten

 •   5

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig skärmtak

 •   6

  Rivningslov för kontorsbyggnad Badhuset 15

 •   7

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt

 •   8

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss till källarplan

 •   9

  Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Konsuln 5 - inglasning balkonger

 •   10

  Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Konsuln 2 - inglasning balkonger

 •   11

  Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Konsuln 6 - inglasning balkonger

 •   12

  Bygglov för ändrad användning av del av industri till bilhandel - Gondolen 1

 •   13

  Ansökan om strandskyddsdispens

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader

 •   22

  Namnsättning gator

 •   23

  Delårsrapport augusti

 •   24

  Information internbudget 2019

 •   25

  Handlingar för kännedom september

 •   26

  Delegationsbeslut september

 •   27

  Inkomna förrättningar

 •   28

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.