Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Ett delaktigt Linköping, uppföljning av det funktionshinderpolitiska programmet

 •   4

  Informationsägare för bygg- och miljönämnden

 •   5

  LOS-arbetet, hur kan vi ytterligare formalisera och driva arbetet framöver

 •   6

  Delårsrapport per den 31 mars

 •   7

  Överklagande av beslut från BMN i februari, Staby 7:35 - Informationsärende

 •   8

  Ny nationell kontrollprocess inom livsmedelskontrollen för kortare steg mot beslut vid avvikelser - Informationsärende

 •   9

  Beslut om förbud att förlänga bäst-före från leverantör - Informationsärende

 •   10

  Lägesrapport för tillsyn av små enskilda avlopp - Informationsärende

 •   11

  Förbud mot rökning inomhus - Havana Service AB

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Kapperstad 11:2

 •   13

  Förhandsbesked förnybyggnad av enbostadshus och garage (3 st) - Gårdsätter 1:5

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader - Lilla Valla 7:1

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (6 st) - Gistads-Gärstad 2:4 (Gärstad Skattegård 1)

 •   16

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank - Västerlösa 15:26

 •   17

  Valärende

 •   18

  Inkomna förrättningar

 •   19

  Delegationsbeslut april

 •   20

  Handlingar för kännedom

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.