Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Mutor och jäv för förtroendevalda och medarbetare - Informationsärende

 •   4

  Tillsyn, rökfria miljöer (inkl. rapporter) - Informationsärende

 •   5

  Uppföljning av den reviderade miljöbalkstaxan - Informationsärende

 •   6

  Månadsrapport per den 30 september

 •   7

  Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

 •   8

  Remiss - Naturvårdsverkets förslag till vägledning om industriutsläppsbestämmelser

 •   9

  Remiss - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21, yttrande till Miljödepartementet

 •   10

  Remiss - Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter

 •   11

  Namnärenden: Namnsättning av väg i Rappestad samt namnsättning av väg i Brokind

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Åserum 1:2

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Ingebo 1:12

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 st) - Piparebo 1:2

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus - Äleby 2:3

 •   16

  Bygglov för tillbyggnad av skola, nybyggnad av miljöhus, anläggande av parkering samt anmälningspliktiga åtgärder - Vreta Klosters Berg 3:50

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av LSS-boende (gruppboende), miljöhus samt anläggande av parkering - Lårbo 8:3

 •   18

  Bygglov för nybyggnad av idrottshall - Airdome samt parkeringsplatser (2 st) - Glyttinge 1:4

 •   19

  Bygglov för anläggande av transformatorstation (26 st) samt mottagningsstation (1 st) - Solcellspark - Stora Sjögestad 21:1

 •   20

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - inredning av lägenheter - Heda 1:9

 •   21

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad av kiosk samt bristande underhåll - Hjulsbro 3:7

 •   22

  Sammanträdestider 2022

 •   23

  Valärenden

 •   24

  Inkomna förrättningar

 •   25

  Delegationsbeslut oktober

 •   26

  Kurser och konferenser

 •   27

  Handlingar för kännedom

 •   28

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.