Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Information om NKI-resultat samt byggaktörsenkät

 •   3

  Beslut om månadsrapport per den 30 april

 •   4

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Staby 7:35

 •   5

  Beslut om uppdrag om översyn av bygglovstaxa

 •   6

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st) - Rappestad 6:1

 •   7

  Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder i efterhand - Kadetten 3

 •   8

  Beslut om bygglov för nybyggnad av cykelförråd - Inspektören 7

 •   9

  Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Höjdhopparen 1

 •   10

  Beslut om bygglov för fasadändring av skola - ändring i lov - Vreta Klosters Berg 3:50

 •   11

  Beslut om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler - Sockenmarken 6:5

 •   12

  Beslut om rivningslov för rivning av tvåbostadshus - Skäggetorp 1:6

 •   13

  Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av brygga och altandäck - Fjälla 2:14

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Nyckelringen 4

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - mur - Bestorp 7:100

 •   16

  Verksamhetsinformation

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut maj

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.