Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Delårsrapport per den 31 augusti 2020

 •   4

  Motion (S) - En kontakt för solel

 •   5

  Handlingsplan för solel 2020-2025 - yttrande till kommunstyrelsen

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Skölstad 1:12

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av vårdboende - Skeda Prästgård 1:7

 •   8

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga samt sjöbod - i efterhand - Norrängen 1:29

 •   9

  Tillsyn – ansökan utdömande av vite - Malmskogen 10:153

 •   10

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd – tillbyggnad och plank - Ingebo 3:27

 •   11

  Inkomna förrättningar

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Delegationsbeslut september

 •   14

  Handlingar för kännedom

 •   15

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.